Værd at vide

Kørekort
For at få kørekort, skal du mindst have modtaget følgende undervisning:

29 teorilektioner
4 lektioner på manøvrebane
16 lektioner på vejen
4 lektioner på Køreteknisk Anlæg
Lovpligtig førstehjælpskursus

Du kan starte ca. 3 måneder før du fylder 17 år. De nye regler for 17 årige træder i kraft fra 1/1-2017.
Teoriprøve
For at vi kan tilmelde dig til teoriprøven, skal vi bruge følgende dokumenter m.v.:

* Foto. 35 x 45 (skal medbringes til lægen ved udfyldelse af læge attest)
* Læge attest, hvis du ikke allerede har kørekort
* Kopi af CPR-nr. bevis, sygesikringsbevis eller EU-kørekort
* Ansøgningsblanket med din underskrift
* Gebyr til politiet
* Kopi af eventuel opholdstilladelse, hvis du er udenlandsk statsborger

Aflysning af berammede prøver skal ske til MK-Trafikskole senest kl. 12.00, seks hverdage før. Den teoretiske prøve foregår hos politiet og består af en billedserie på 25 billeder, med hver 2-4 spørgsmål. Der må max. være fejl ved 5 billeder. Efter prøvens afholdelse vil den prøvesagkyndige meddele resultatet, samt udlevere et retteskema med evt. fejl afkrydset. Dette er til din orientering om, hvad du skal være bedre til.

Til teoriprøven skal du medbringe følgende:
* Ansøgning om kørekort (udleveres af kørelæreren)
* Lektionsplan (udleveres af kørelæreren)
* Gyldigt pas. Hvis du ikke har det, skal du medbringe original dåbs eller navneattest, suppleret med anden billedlegitimation.

Efter bestået teoriprøve skal ansøgningen tilbage til MK-Trafikskole, således at du kan tilmeldes praktisk prøve og køreteknisk kursus kan derefter planlægges.
Praktisk Prøve
Den praktiske prøve foregår hos politiet i den skolevogn, som du har kørt i sammen med kørelæreren. Selve prøven vil udover en køretur bestå af en kontrollerende del, hvor du skal kontrollere dele på bilen, som f.eks. styretøjet, bremser eller dæk. Når du har bestået prøven, udstedes der af den prøvesagkyndige et midlertidigt kørekort. Derefter kan du lovligt køre bil.

Til den praktiske prøve skal du medbringe
Kørekort ansøgning
Originalt gyldigt pas eller dåbs/navneattest
Billede ID, hvis pas ej er gyldigt

Aflysning af berammede prøver skal ske til MK-Trafikskole senest kl. 12.00 seks hverdage før.
Manøvrebane
Før du må få kørelektioner, skal du have været på manøvrebane. Den første dag du møder til teori, bliver der aftalt manøvrebanetid. Du kommer som hovedregel på manøvrebane indenfor den første uge.

Manøvrebanen er 4 x 45 minutter på lukket øvelsesplads, hvor der skal opnås nogle grundlæggende færdigheder. Man lærer bla. at lave igangsætning, målbremsning mellem to kegler, trepunktsvending og parkering.

Hver elev sidder alene i bilen, men får naturligvis grundig instruktion af kørelæreren først. ALLE elever skal på manøvrebane, da dette er lovpligtigt. Efter undervisning på manøvrebanen, er du klar til første lektion på vejen med din kørelærer.

MK-Trafikskole benytter manøvrebanen i Nykøbing F.
Køreteknisk Anlæg
Som et af de sidste punkter inden du skal til køreprøve, skal du på køreteknisk anlæg.
Kurset er obligatorisk og varer 4 x 45 minutter.

Formålet med undervisningen på et køreteknisk anlæg, er at give dig et sådant kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, så det hjælper dig med at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter vejenes forhold. Undervisningen har endvidere til formål at give dig færdighed i at beherske bilen under moderat hastighed, i visse kritiske situationer.

MK-Trafikskole benytter køreteknisk anlæg i Maribo
Køreuddannelsens formål og indhold
I Færdelsstyrelsens undervisningsplan anføres det som mål at give eleverne:

* Indsigt i og forståelse for farer og vanskeligheder i færdslen
* Viden om færdselsregler og lovbestemmelser
* Kendskab til bilen og dens betjening, herunder fejl af betydning for sikkerheden
* Forståelse for menneskelige forholds indflydelse på kørefærdigheden
* Færdighed af kritisk bedømmelse af færdslen
* Færdighed i at føre bil uden fare for sig selv eller andre
* En hensynsfuld og ansvarsbevidst indstilling
* Viden om og forståelse for "svage trafikanter"
Klip i Kørekortet

Klippekortet

Reglerne om klippekort trådte i kraft 1. september 2005. Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget.

Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvad får jeg klip for?


Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til. Dvs. almindelig personbil, bus, lastbil, motorcykel, registreringspligtig knallert, traktor samt motorredskab.

Du får et klip, hvis du

* Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
* Kører med for kort afstand til forankørende
* Kører ulovligt i nødsporet
* Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
* Kører over for rødt
* Overtræder reglerne om vigepligt
* Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
* Overskrider spærrelinier ved overhaling
* Øger hastigheden, når du bliver overhalet
* Overhaler ved et fodgængerfelt
* Kører mod færdselsretningen
* Kører uforsvarlig slalom og forbikørsel i tæt trafik
* Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
* Kører venstre om helleanlæg
* Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
* Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
* Ikke sørger for at passagere ml. 5 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel
* Brug af håndholdt mobiltelefon mv. under kørsel.
* Kører med lav koncentration THC (hash) i blodet

Kun de forseelser der er nævnt her, udløser et klip

Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Det betyder at du skal bestå både en ny teoriprøve og en køreprøve, for at beholde kørekortet.

OBS.! Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvis der sker et trafikuheld i forbindelse med din forseelse eller din forseelse har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal frakendes førerretten.

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %

Du får et klip, hvis du kører mere end 30 % for stærkt. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Du skal altid afpasse din fart efter forholdene. Du skal tage hensyn til vej, vejr og sigtforhold, køretøjets tilstand og belæsning, samt færdselsforholdene i øvrigt.

Hastighed og klip - Almindelig personbil

HastighedsgrænseDu får et klip, hvis du kører
50 km/t.66 – 80 km/t.
60 km/t.79 – 96 km/t.
70 km/t.92 – 112 km/t.
80 km/t.105 – 128 km/t.
90 km/t.118 – 144 km/t.
100 km/t.131 – 159 km/t.
110 km/t.144 – 159 km/t.
130 km/t.Hvis du kører mere end 30 % for stærkt på en motorvej med hastighedsbegrænsning på 130 km/t, har du overskredet frakendelsesgrænsen på 160 km/t. Du får herefter frakendt kørekortet betinget.


Kører du mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t og derover i almindelig personbil mv., får du frakendt kørekortet betinget.

For lastbiler, personbil med anhænger mm., får du frakendt kørekortet betinget allerede ved 40 % overskridelse af hastighedsgrænsen.

Knallert 45: Du får et klip, hvis du overskrider hastighedsgrænsen på 45 km/t med over 30 %. Dvs. hvis du kører med 59-72 km/t. Kører du mere end 60 % for stærkt, altså over 72 km/t., får du frakendt kørekortet betinget.

For alle køretøjer: Ved en meget stor overskridelse af fartgrænsen, får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

Kan jeg få flere klip på én gang?

Du kan godt få flere klip på én gang, hvis du fx. kører for stærkt og overfor rødt. I dette tilfælde får du 2 klip. Hvis du laver 3 ting samtidigt, får du 3 klip og får dermed frakendt kørekortet betinget.

5 eller 6 klip på én gang
Hvis du laver 5 klip på én gang, vil de 3 første forseelser medføre en betinget frakendelse. Den 4. og 5. forseelse tæller med som de første klip i en ny tre-årig periode.

Hvis du laver 6 klip på én gang, får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode, som retten fastsætter.

Hvad er et klip og hvor længe gælder det?
Et klip er en registrering af din forseelse hos politiet. Et klip gælder fra datoen fra forseelsen og 3 år frem. Herefter slettes det. Dvs. at alle klip løbende forældes.

Hold styr på dine klip
Hvis du vil tjekke hvor mange klip du har stående, skal du møde op på politistationen eller ringe. Af sikkerhedshensyn giver politiet ikke denne information på nettet. Hvis du får et klip, er det en god idé at skrive datoen ned, så du selv har styr på det.

Du får også en bøde
Når du får et klip, får du også en bøde for forseelsen, præcis ligesom tidligere. Klippekortet erstatter ikke andre regler.

Hvordan er reglerne for nye bilister?
Hvis du har taget dit første kørekort for under 3 år siden, er reglerne strammere for dig. Du får kørselsforbud allerede efter 2 klip.

Hvad er en ubetinget frakendelse?
Du skal aflevere kørekortet og mister retten til at køre bil i en periode. Derefter skal du op til en ny teori og køreprøve.

Er der særlige regler for lastbiler og busser?
Nej. De forseelser som er med i klippekortet, er ens for alle typer køretøjer.

Baggrunden for klippekortet:
Klippekortet er indført for at mindske antallet af dræbte og kvæstede i trafikken
Uddannelsesperioden

Pauser og fravær i køreuddannelsesperioden

Færdselsstyrelsen har udstedt regler for hvilke pauser i dit undervsningsforløb, der kan accepteres af myndighederne. Hvis du holder for lange pauser, er der risiko fo, at du skal begynde helt forfra med uddannelsen.
Typisk vil en pause på mere end tre måneder resultere i, at du risikerer at skulle starte helt forfra. En mere detaljeret gennemgang af disse regler vil blive gennemgået i den første teoritime.

Førerretten

Kørekort til kategori B giver ret til at føre følgende køretøjer
* Personbil med højst otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over end 3.500 kg.
* Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over end 3.500 kg.
* Et vogntog bestående af person eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over end 750 kg.
* Trehjulet motorcykel.
* Traktor / motorredskab.
* Registreringspligtig knallert.